Bij de levering van een onroerende zaak spelen vaak veel vragen. Is de levering belast met BTW of juist vrijgesteld? Is de verkrijging belast met overdrachtsbelasting? Of wellicht beiden? Hoe te handelen bij de transformatie van kantoorruimte in woningen? Is er sprake van een nieuw vervaardigde onroerende zaak? Een bouwterrein?

Dit zijn gecompliceerde vraagstukken met antwoorden die sterk afhangen van de feitelijk situatie.

Indien u hier over advies wilt inwinnen, is het van belang dat u in een zo vroeg mogelijk stadium van een eventuele onroerende zaak transactie met Taxcellent Belastingadviseurs contact opneemt. Hierdoor kunnen problemen worden voorkomen en, zéér belangrijk, kan gebruik worden gemaakt van belastingbesparende mogelijkheden.