Ter beschikking stellen van artsen/werknemers valt niet onder gezondheidskundige verzorging

De Hoge Raad oordeelt dat het ter beschikking stellen van artsen/werknemers niet onder het begrip gezondheidskundige verzorging valt. Het feit dat artsen ter beschikking worden gesteld, maakt niet dat de diensten van X bv als gezondheidskundige verzorging door beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep kwalificeren. Belanghebbende, X bv, heeft (basis)artsen en medisch specialisten (hierna: artsen) in loondienst. Diverse ziekenhuizen nemen diensten van haar af. Op basis van ‘overeenkomsten van dienstverlening’ stelt X bv de artsen aan deze ziekenhuizen ter beschikking. In geschil is of X bv zich terecht beroept op de btw-vrijstelling voor medische diensten. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv slechts personeel ter beschikking stelt. Aangezien de artsen […]

Btw op e-publicaties en Btw-verleggingsregeling

Btw op e-publicaties Tijdens de Ecofin heeft een korte discussie plaatsgevonden over het voorstel dat lidstaten de mogelijkheid biedt om een verlaagd btw-tarief op boeken, kranten en tijdschriften te hanteren. Tijdens de discussie heeft enkel Tsjechië het woord genomen en aangegeven dat zij op dit moment het voorstel nog niet kunnen steunen. De noodzakelijke unanimiteit kon dus niet worden bereikt. Met dit voorstel wordt een gelijke btw-behandeling van elektronische en fysieke publicaties mogelijk gemaakt door de toepassing van het verlaagde btw-tarief toe te staan voor bepaalde elektronische diensten, zijnde: de levering, ook bij uitlening door bibliotheken, van boeken, kranten en tijdschriften, voor zover niet uitsluitend of hoofdzakelijk reclamemateriaal en voor […]