Als Nederlandse ondernemer heeft u een BTW identificatienummer. Onder dit nummer dient een periodieke BTW aangifte te worden. Het is evenwel ook goed mogelijk dat transacties niet vallen onder de Nederlandse omzetbelasting, maar onder een ander BTW regime in de EU. Bijvoorbeeld indien goederen worden ingekocht in Duitsland en ook in of vanuit Duitsland worden verkocht. In dat geval ontstaat de verplichting om te registreren in Duitsland en aldaar BTW aangifte te doen.

Een ander geval is de zogenoemde afstandsverkopen (ook wel internetverkopen genoemd). Bij verkopen vanuit Nederland aan buiten Nederland wonende particulieren kan afhankelijk van de omzet de verplichting ontstaan om buitenlandse omzetbelasting af te dragen met daaraan gekoppeld de verplichting om BTW aangifte te doen en dus te registreren.

Taxcellent Belastingadviseurs kan voor u de BTW registraties in de Lidstaten van de EU verzorgen en uiteraard ook de BTW aangiften voor u indienen. Een groot aantal landen doe ik zelf en de overige met behulp van lokale adviseurs. Om het eenvoudig te houden zal ik in het laatste geval voor u als aanspreekpunt fungeren.