Indien een buiten Nederland gevestigde ondernemer een BTW-nummer moet hebben in Nederland, kan het afhankelijk van de situatie, handig zijn om een algemeen fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen. Een goede reden kan zijn het verkrijgen van een vergunning om de heffing van omzetbelasting bij invoer te verleggen.

Taxcellent Belastingadviseurs kan als zodanig voor u optreden.Voor incidentele invoer in Nederland kan Taxcellent Belastingadviseurs ook voor u optreden als beperkt fiscaal vertegenwoordiger (zie ook OPTI).