Ter beschikking stellen van artsen/werknemers valt niet onder gezondheidskundige verzorging

De Hoge Raad oordeelt dat het ter beschikking stellen van artsen/werknemers niet onder het begrip gezondheidskundige verzorging valt. Het feit dat artsen ter beschikking worden gesteld, maakt niet dat de diensten van X bv als gezondheidskundige verzorging door beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep kwalificeren. Belanghebbende, X bv, heeft (basis)artsen en medisch specialisten (hierna: artsen) in loondienst. Diverse ziekenhuizen nemen diensten van haar af. Op basis van ‘overeenkomsten van dienstverlening’ stelt X bv de artsen aan deze ziekenhuizen ter beschikking. In geschil is of X bv zich terecht beroept op de btw-vrijstelling voor medische diensten. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv slechts personeel ter beschikking stelt. Aangezien de artsen […]